Hot News :

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ชุมชนคนตีเหล็กบ้านหัวคำ หมู่ที่ 9 ตำบลไหล่ทุ่ง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

การตีเหล็กบ้านหัวคำ มีมา 2 ชั่วอายุคนแล้ว ประมาณ 120 ปี เครื่องเหล็กที่ตีส่วนใหญ่ เป็นเครื่องมือทางการเกษตรประเภท มีด , จอบ , เสียม , ขวาน , เคียวเกี่ยวข้าว แต่ละหมู่บ้านมีบางครอบครัวเท่านั้นที่ทำได้และเป็นครอบครัวที่ได้รับการถ่ายทอดมาจาก ปู่ ย่า ตา ยาย ส่วนใหญ่ตีไว้ใช้เองและใช้แลกเปลี่ยนผลผลิตทางการเกษตรกับครอบครัวอื่น การตีเหล็กบ้านหัวคำเริ่มจริงจังเมื่อ ปี พ.ศ. 2485 วัตถุดิบเหล็กที่ใช้ ใช้เหล็กแนบในการผลิต ด้านความเชื่อในการตีเหล็กการตีเหล็กมีข้อห้ามเช่นกัน คือไม่ตีเหล็กวันพระแรม 15 ค่ำ(ชาวบ้านถือเป็นวันเดือนดับ)ถ้าไม่ปฏิบัติตามจะเป็นเหตุให้ไฟกินมีดจะทำให้เชื่อมเหล็กไม่ค่อยติด (นายหาญ พิมราช บ้านเลขที่ 93 บ้านหัวคำ หมู่ที่ 9 ตำบลไหล่ทุ่ง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี โทร. 082 - 8631857)

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ