Hot News :
หัวหน้าส่วนราชการ

พ.จ.อ.ศักดิ์สิทธิ์ หอมจันทร์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
มือถือ 081-9975504

นางพิชญ์สิณี ศิริวชิราภรณ์

หัวหน้าสำนักปลัด
มือถือ 081-9555103

นายธวัชชัย ช่วยสุข

ผู้อำนวยการกองคลัง
มือถือ 081-876-9019

นายสัมฤิทธิ์ โคระรัตน์

ผู้อำนวยการกองช่าง
มือถือ 088-3537520

นางพิศมัย ศรีไสคำ

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
มือถือ 098-5847597

นางสาวศิตาพัชญ์ ดอกคำ

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
มือถือ 097-3365163

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ