Hot News :
กองสวัสดิการสังคม

นางสาวศิตาพัชญ์ ดอกคำ

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

นางขวัญฤทัย ถิรบุตร

นักพัฒพัฒนาชุมชนชำนาญการ

พนักงานจ้าง

นายสุภชัย จันทร์สุข

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นางวราภรณ์ สุวัฒน์กุล

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ