Hot News :

ประชุมคณะกรรมการตามระบบบัญชาการเหตุการณ์ฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขฯ

วันอังคาร, 13 สิงหาคม 3650 10:32
12 กรกฎาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง ได้ประชุมคณะกรรมการตามระบบบัญชาการเหตุการณ์ฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขสำหรับทุกโรคและภัยสุขภาพของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินทางสาธารณสุข ณ ศูนย์พักสังเกตอาการผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง โรคไวรัสโคโรน่า 2019

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ