Hot News :

ประกาศ อบต.ไหล่ทุ่ง เรื่องเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัส อบ.ถ.237-13 จากสายบ้านไหล่สูง – ถึงสาย ป่าช้าบ้านดอนงัว บ้านไหล่สูงหมู่ที่ 2

วันพุธ, 12 มกราคม 2565 00:00

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ