Hot News :

ประกาศ อบต.ไหล่ทุ่ง เรื่องเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง อบ.ถ.237-11 จากสายบ้านไหล่สูง ถึงสายบ้านดอนงัว บ้านไหล่สูง หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันพฤหัสบดี, 24 กุมภาพันธ์ 2565 11:34
อบต.ไหล่ทุ่ง ได้จัดทำประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง อบ.ถ.237-11 จากสายบ้านไหล่สูง ถึงสายบ้านดอนงัว บ้านไหล่สูง หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แล้วจึงเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ