Hot News :

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง

วันพุธ, 21 มิถุนายน 2566 14:05

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ