Hot News :

หลักเกณฑ์การบริหาร และ พัฒนาทรัพยากรบุคคล เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรพนักงานส่วนตำบล (บังคับถึงปัจุบัน พ.ศ.2566)

วันอังคาร, 21 มีนาคม 2566 10:51
หลักเกณฑ์การบริหาร และ พัฒนาทรัพยากรบุคคล เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรพนักงานส่วนตำบล (บังคับถึงปัจุบัน พ.ศ.2566)

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ