Hot News :

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแลศูนย์ข้อมูลข่าวสารและเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่งให้เป็นปัจจุบัน

วันอังคาร, 06 มิถุนายน 2566 13:53

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ